Revízia garážovej brány

Pri revízii garážovej brány sa vykonáva odborná obhliadka, skúška. Pri tejto sa zhodnotí či je garážová brána v súlade s platnými normami.

Pri odbornej prehliadke sa zhodnotí celkový stav brány, opticky sa skontroluje či sa na bráne nenachádzajú poškodenia častí brány, ktoré by mohli spôsobiť zranenia.

Odborná skúška garážovej brány pozostáva z funkčnej skúšky garážovej brány, hodnotí sa jej celkové fungovanie.

Pri motorickom ovládaní musia byť na bráne fotobunky, alebo tlaková lišta. Pri odbornej skúške sa hodnotí ich správne fungovanie.

Ďalšími prvkami bezpečnosti sú zachytávač v prípade prasknutia lana a zachytávač v prípade prasknutia pružiny. Oba musia správne fungovať aby bola zabezpečená bezpečnosť pri obsluhe a prevádzke garážovej brány.